Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
เปรียบเทียบเผ่าพันธุ์ในตำนานเทพนิยาย (ตะวันออก - ตะวันตก)
#1
เปรียบเทียบเผ่าพันธุ์ในตำนานเทพนิยาย
ตะวันออก (East) - ตะวันตก (West)

Eng.

1.Bhuta - Ghost
2.Preta - Undead
3.Pishaca - Devil
4.Kinnara - Satyr, Siren etc.
5.Mahoraga - Gorgon
6.Naga - Dragon
7.Garuda - Griffin
8.Karavika - Phoenix
9.Hastilinga - Roc
10.Valahaka - Pegasus
11.Gandharva - Elf
12.Vamana - Dwarf
13.Vidyadhara - Wizard
14.Siddha - Sorcerer
15.Jadugara - Shaman
16.Vejjabhuta - Necromancer
17.Kumbhanda - Ogre
18.Rakshasa - Troll
19.Yaksha - Giant
20.Vyanta - Golem

Thai.

๑.ภูต - โกสต์
๒.เปรต - อันเดด
๓.ปีศาจ - เดวิล
๔.กินนร - เซเทอร์, ไซเรน ฯลฯ
๕.มโหราค - กอร์กอน
๖.นาค - ดรากอน
๗.ครุฑ - กริฟฟิน
๘.การเวก - ฟีนิกซ์
๙.หัสดีลิงค์ - ร็อก
๑๐.พลาหก - เพกาซัส
๑๑.คนธรรพ์ - เอลฟ์
๑๒.พมน - ดวอฟ
๑๓.วิทยาธร - วิซาร์ด
๑๔.นักสิทธิ์ - ซอร์เซอเรอร์
๑๕.ชาฑุคร์ - เชมัน
๑๖.เวชภูต - เนโครแมนเซอร์
๑๗.กุมภัณฑ์ - โอเกอร์
๑๘.รากษส - โทรลล์
๑๙.ยักษ์ - ไจแอนต์
๒๐.หุ่นพยนต์ - โกเลม

[Image: 7891adc7d2eac0d3faa88d71c2d329e9.jpg]
Bhuta - Ghost

[Image: af9829b9e47158d82f52dd9fe458911b.jpg]
Preta - Undead

[Image: 37a6d885882bdec3506066b3a578333c.jpg]
Pishaca - Devil

[Image: e7ddc6c24f6013030ac21fb9faafb8d2.jpg]
Kinnara - Satyr, Siren etc.

[Image: 0a15746fbfbc6a6245f2d7ac88c32edc.jpg]
Mahoraga - Gorgon

[Image: e4c98b0d6b42ed94613744e0b53c25be.jpg]
Naga - Dragon

[Image: 891e28cf91fb043a818c87e770f89694.jpg]
Garuda - Griffin

[Image: b30be5b84ed4f898af8e0a9b0ce6cba6.jpg]
Karavika - Phoenix

[Image: aa44a2c6421964794eaf4e779b4154b1.jpg]
Hastilinga - Roc

[Image: 97c138276f6ad9f57ffbd47d9293359c.jpg]
Valahaka - Pegasus

[Image: 420eb54e1ea832060c119fc3fae9750a.jpg]
Gandharva - Elf

[Image: d5cf598d1d65e746677660229ea38300.jpg]
Vamana - Dwarf

[Image: d752007e311d4986da5b65103fde4a9e.jpg]
Vidyadhara - Wizard

[Image: 7b4ede3aaa93d80d0315c9f04b979262.jpg]
Siddha - Sorcerer

[Image: b500fb918c485e64efc48cc9206663d9.jpg]
Jadugara - Shaman

[Image: fd9cc06923ebfe52d06d389f7d112246.jpg]
Vejjabhuta - Necromancer

[Image: 077e92da9b9b3fc3f83f5fee3b0df896.jpg]
Kumbhanda - Ogre

[Image: 2907d4b52f1c526603d6df6f16376fde.jpg]
Rakshasa - Troll

[Image: e97c222e56a8dd5259ecab1c74a62b12.jpg]
Yaksha - Giant

[Image: 447ab22aab6a824fb8e2698208bfd351.jpg]
Vyanta - Golem

ปล.สำหรับกินนร (Kinnara) นั้น เทียบได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Centaur Harpy และอื่นๆ เนื่องจากว่ากินนรเป็นอมนุษย์จำพวกครึ่งคนครึ่งสัตว์ Half-Human, Half-Beast จึงมีแยกย่อยออกมาหลายประเภท รวมไปถึง "นรสิงห์" (Narasimha) ที่ยุโรปเรียกว่า "สฟิงซ์" (Sphinx) ก็แยกออกมาจากกินนรเช่นกัน

หลักฐานกินนรประเภทมฤค (กวาง, เก้ง, เนื้อทราย) ที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเถรวาท

[Image: 6ea32390b672d9e8d0b8f9af851ce0f5.png]
Narasimha - Sphinx
[-] The following 1 user says Thank You to shettawat for this post:
  • dreamknight
Reply
#2
ส่วนคนแคระ (Dwarf) ชาวอินเดียเรียกว่า "เพาน์" (Bauna) แต่เหตุที่ใช้ "พมน" (Vamana) เพราะว่ามันมีความไพเราะมากกว่า โดยรากศัพท์บาลีเดิมจากพระไตรปิฎกใช้ว่า "วามนํ" อันหมายถึง "คนแคระ" อย่างตรงตัว

ซึ่งปกรณัมเริ่มแรกที่บอกเล่าเรื่องราวของ “พมน” (Dwarf) เริ่มต้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ ในช่วงราชวงศ์คุปตะของอินเดียเหนือ โดยเล่าในเทพปกรณัมว่าพมนนั้น คือ บริวารของเทพโลกบาลพระนามว่า “ท้าวกุเวร” (Kuvera) ผู้เป็นราชาแห่งยักษ์

ต่อมา พระพุทธศาสนาในยุค "อนุราธปุระ" ของลังกา (ราวพุทธศตวรรษที่ ๘) ได้นำเอารูปของท้าวกุเวรและพมนบริวาร มาใช้เป็น “ทวารบาล” ของศาสนสถาน โดยประดับรูปไว้ตรงปากบันไดหรือทับหลังประตู โดยมีนัยถึงการอำนวยพรให้โชคลาภสักการะ อันได้แก่ความร่ำรวยและมั่งคั่งแก่สาธุชนที่มาทำบุญยังศาสนสถานแห่งนี้

- อ่านเรื่องราวประติมากรรมคนแคระเพิ่มเติมได้ที่
http://oknation.nationtv.tv/blog/voranai...01/entry-1

และตามคำบอกเล่าของพระสุปฏิปันโนที่ท่านเคยพบเจอพวกภูตแคระในญาณนั้น ท่านว่าพวกนี้ตัวเล็กมาก ขนาดความสูงไม่น่าเกิน ๑๐ นิ้ว (๒๕.๔ เซนติเมตร) ทั้งหญิงทั้งชายล้วนมีหน้าตาเหมือนเรา มีอาการครบ ๓๒ ทุกประการ มีผิวพรรณสวยงาม ใบหน้าได้สวัสดีส่วน มีรอยยิ้มที่สง่างาม และเพียบพร้อมด้วยจรรยากิริยาอันสุภาพ

[Image: c73192385d0b75d8c5442937abaef95e.jpg]
พวกพมนในตำนานนอร์ส

สุดท้ายนี้ พวกพมน (Vamana) หรือดวอฟ (Dwarf) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งในยุคเรอแนซ็องส์ (Renaissance) ว่า "โนม" (Gnome)

โดยคนไทยเรารู้จักพวกพมนจากสื่อภาพยนตร์แฟนตาซีหลายๆ เรื่อง เช่น สโนไวต์กับคนแคระทั้งเจ็ด เป็นต้น

[Image: ed33e9c90b77c6bb02445bc02b7b2be2.jpg]
โนม (Gnome)
[-] The following 1 user says Thank You to shettawat for this post:
  • dreamknight
Reply
#3
มีสาระเอ้าดื่ม
Reply
#4
ทางตะวันออกนี่ ชื่อไม่คุ้นเลยแฮะ
[Image: webboard%20signature1_zpskhtut2jg.png]
การทำอาหารที่อร่อยที่สุด และเดือดร้อนชาวบ้านมากที่สุด กำลังจะเริ่มขึ้น
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)